Saturday, June 12, 2010

भंडारदाराचा सूर्यास्त ...अस्ताचलास इथे रविबिम्ब टेकलेले ...अभिजात निसर्ग सौंदर्याचे वरदान लाभलेल्या भंडारदारा परिसरातिल सुर्यास्ताचा हा मनोहारी देखावा.आपल्या सुन्दरतेने हा येथला निसर्ग अनेकाना साद घालित असतो.निसर्ग शिल्पांचे सुन्दर कोंदन लाभलेल्या भंडारदरयाचे सौंदर्य अशा सायंकाली आनखिनच खुलुन दिसते.

No comments:

Post a Comment